دستگاه گلاب گيري دستگاه عرق گيري دستگاه تقطير خانگي و صنعتي
بازرگاني سينا توليد كننده و سازنده انواع دستگاه گلاب گيري دستگاه عرق گيري دستگاه تقطير خانگي و صنعتي در ابعاد و مدل هاي متنوع مي باشد. اين دستگاه امكان گلاب گيري، عرق گيري و تقطير را از انواع گياهان معطر و گياهاني كه امكان عرق گيري و گلاب گيري از آن ها ميسر است را دارد. در مدل هاي آلومينيومي - استيل ، آلومينيومي - استيل همراه با بست و واشر و تمام استيل عرضه مي شود. تمامي دستگاه هاي عرق گيري گلاب گيري تقطير از آلومينيوم و استيل استاندارد و ضد زنگ ( آلومينيوم از قطر كافي و استيل از استيل مخصوص مواد غذايي ) ساخته شده اند. تمامي دستگاه هاي گلاب گيري و عرق گيري در 6 ظرفيت : 8.5 ليتري ، 15 ليتري ، 25 ليتري ، 30 ليتري ، 40 ليتري و 60 ليتري ساخته شده و امكان ساختن ظرفيت هاي بزرگتر يا تغييرات جزئي در دستگاه به صورت سفارشي ميسر مي باشد. براي ديدن كاتالوگ دستگاه ها روي مشاهده كاتالوگ كليك كنيد.