تجهیزات تالار و رستوران

بازرگانی سینا ارائه دهنده انواع تجهیزات تالار و رستوران شامل، ترالی گاز دار، انواع سینی، شربت ساز، آبشار شکلات و ...